INFORMACJE NA TEMAT UPRAWNIEŃ OSOBY FIZYCZNEJ
w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Realizując obowiązki nałożone na mnie jako podmiotu gromadzącego i przetwarzającego Pani/Pana dane osobowe pragnę poinformować Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pani Anna Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pracownik z Trójmiasta” Anna Nowak, z siedzibą w Różynach, ul. Jagodowa 4, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5882383335, adres e-mail biuro@pracownikztrojmiasta.pl, kom. 694604511

 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.

 3. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest umowa o współpracy

 4. Zgromadzone przez Administratora Pani/Pana dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

  1. upoważnionym pracownikom (współpracownikom) Administratora,

  2. kontrahentom Administratora.

 1. Zgromadzone przez Administratora Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Zgromadzone przez Administratora Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:

  1. dostępu do gromadzonych przez Administratora danych,

  2. sprostowania gromadzonych przez Administratora danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gromadzonych przez Administratora danych,

  4. usunięcia zgromadzonych przez Administratora danych,

  5. ograniczenia przetwarzania gromadzonych przez Administratora danych,

  6. przenoszenia gromadzonych przez Administratora danych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak złożenie żądania usunięcia danych uniemożliwi realizację jakiejkolwiek współpracy.
 2. Dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu dotyczącymi Pani/ Pana kwalifikacji związanych z dalszą współpracą/procesem rekrutacyjnym.
 3. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie zaproponowanie Pani/Panu dalszej współpracy.

 4. Każda osoba, której dane osobowe zostały zgromadzone i są przetwarzanie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.

 5. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Informacje kontaktowe Administrator danych osobowych : Anna Nowak, e-mail: biuro@pracownikztrojmiasta.pl, tel. 694664511